Ewolucja użycia słowa „którzy” jako wskaźnik zmian w języku polskim

Ewolucja użycia słowa „którzy” jako wskaźnik zmian w języku polskim Wybór słów i ich znaczenie Język polski, podobnie jak każdy inny język naturalny, jest nieustannie poddawany zmianom. Jednym z elementów, który ulega ewolucji, jest sposób używania słów. Jednym z takich słów jest „którzy”, które może pełnić funkcję wyrazu zastępującego nazwę rzeczownika lub przymiotnik określający. Historia […]

Czytaj więcej